30,40,50м тръбни мачти

Мачтите Клас 1 са изработени от висококачествени стоманени тръби и са единствените мачти за временен мониторинг на вятъра, проектирани в съответствие със стандартите BS5950 за структурна цялост на европейските вятърни обекти Клас 1.

Мачтата се сглобява на земята, ето защо не е необходимо използването на специализирана техника за височинна работа. Всички уреди могат да бъдат поставени и изпробвани преди издигането на мачтата.

Използва се стандартна система с Помощна мачта за по-лесен монтаж, а използването на Мини Помощна мачта осигурява по-добро изпълнение, безопасност и надеждност. Веднъж монтирана, ветроизмервателната мачта позволява прецизна оценка на вятърния ресурс на необходимите височини, без да е необходим контрол на място. Целта е да оставите след себе си само „отпечатъци от стъпки” . Не е необходимо използването на бетон за монтажа. Мачтата може да бъде свалена и преместена без да оставяте следи в края на периода на мониторинг.

Всяка мачта се опакова индивидуално в дървен сандък, подходящ за транспортиране навсякъде по света.


 

Powered by Website backer