60,70м тръбни мачти

Ветроизмервателните мачти 60m и 70m HiMast представят уникален дизайн, който е революционен в сферата на вятърния мониторинг. Изработени от спираловидна тръбна система, тези мачти са устойчиви на най-неблагоприятните природни условия в сравнение с други.

В отговор на търсенето на по-устойчиви мачти, които издържат на най-неблагоприятни природни условия на доста отдалечени обекти, но и леки и лесни за транспортиране, NexGen откри иновативно решение като създаде мачта, която е устойчива, като същевременно намалява вибрациите.  Леките тръби на мачтата са изработени чрез спираловидно навиване на стоманата. Както 60m мачта, така и 70m мачта се състои от стоманени тръби, всяка не по-дълга от 3 m, което прави транспорта и монтажа още по-лесни за всякакви обекти. Долните тръби са с диаметър 220mm, а горните са с диаметър 152mm. Това не само намалява разходите за транспорт, но което е по-важно – намалява съпротивлението на вятъра. Тези мачти са просто най-добрите.

Сглобяване
Традиционно, тръбите на метеорологичните мачти се сглобяват или чрез затягане с болтове или чрез влизане на отделните секции една в друга , но и двата метода имат недостатъци особено с нарастване на височината на мачтите. Затегнатите с болтове мачти като цяло са много тежки и трябва да бъдат специално монтирани , като съществува възможността болтовете да се разхлабят или да бъдат изгубени. Мачтите, чиито секции влизат една в друга са с леко тегло, но един от най-сериозните проблеми които имат тези мачти е замръзването. Когато ледът се формира, увеличеното тегло може да накара тръбите да се плъзнат една в друга в долната част на мачтата, която е силно натоварена при мачти с височина над 50m. Това води до отпускане на обтяжките, което намалява както качеството на работата така и стабилността на мачтата.

Решението беше да се проектира нещо просто, но ефективно. Специален конектор за снаждане е прикрепен към края на всяка тръба на мачтата. Конекторът има пръстен по средата, който може да бъде с формата на квадрат с пробити отвори за обтяжките в четирите краища. При замръзване, пръстенът между всяка секция предпазва тръбите от плъзване. Стандартно, всички мачти се доставят в комплект с дебели 6mm въжета заедно с армирана основа с отвор за шарнирен болт. Основата може да бъде използвана на всякакъв терен, ако теренът е мочурлив – ако е необходимо могат да се поставят дървени дъски отдолу.

15m Помощна мачта

Други стандартни характеристики на всички метеорологични (ветроизмервателни) мачти са горещо поцинкованите стоманени конструкции и 10-годишната гаранция срещу корозия. Помощните мачти се доставят за всички мачти, а за 60 и 70m ветроизмервателни мачти е налична нова 15m Помощна мачта. По-добро инженерно решение на проблемите на издигането на тези високи мачти е постигнато като шарнирния болт на Помощната мачта е само закрепен за основата на мачтата.
 

 

Powered by Website backer